Tønder Festival

FOLK TALES


Jubilæumsprojektet 2024


/ samarbejdspartnere: Tønder Festival, Museum Sønderjylland, Tønder Lokalhistoriske Arkiv og Kunstmuseet i Tønder
Jubilæumsprojektet 2024 er et tværkunstnerisk projekt, der interesserer sig for de mange folk, steder og historier, der hvert år samles på Tønder Festival. Værkerne udstilles hvert år på Tønder Festival, og vises på festivalpladsen, på Kunstmuseet i Tønder (Pumpehuset) og i Visemøllen. Hvert år samler vi materiale til næste års udstilling, og hele projektet kulminerer med en udstilling i anledning af festivalens 50 års jubilæum i 2024.

  

Fokus for værkerne er at undersøge portrætgenren og det mellemrum, der opstår mellem træsnittenes ydre billede og teksternes indre rum. Alle portrætter er fortolkninger og stræber efter at fortælle en egen historie.

Værkerne består af relieffer, figurer og træsnit i egetræ, der arbejder med det ekspressive og skæve. Historierne i projektet fremhæver de steder, som musikere og gæster bærer med sig og indbefatter også fortællinger om grunden under Tønder Festival. 

Projektet kredser desuden om det lokalhistoriske og undersøger det folkelige element i kunst og udstillingsrum.


FOLK TALES


Jubilee Project 2024


/ collaborators: Tønder Festival, Museum Sønderjylland, Tønder Lokalhistoriske Arkiv og Kunstmuseet i Tønder
The Jubilee Project is a cross-artistic project that takes interest in the folk, places and stories that come together every year at Tønder Festival. New pieces are added year by year and are exhibited at the festival site, at Tønder Art Museum (Pumpehuset) and in Visemøllen.  Every year, we assemble material for next year’s exhibition, and the whole project will culminate in a show at Tønder Festival’s 50th anniversary in 2024.


The works investigate the portrait as genre and the dynamic between the woodcuts’ external portraits and the inner workings of the texts. All portraits are interpretations and strive to tell their own story.

The artworks include reliefs, figures and woodcut in oak wood and they often explore the oblique and expressive. The stories of the project focus on the places that musicians and guests carry with them and also include stories about the soil underneath Tønder Festival.

Furthermore, the project revolves around local history and folk elements in art and exhibition space.


Installation. Open Air Stage, 2019

Foto: Mads Graver

Installation. Millstream Records, 2019 (Detalje: Lankum)

Foto: Mads Graver

Installation. Open Air Stage, 2019 (Detalje: David Ramirez)

Foto: Mads Graver

Installation. Tønder Festival, 2019

Foto: Mads Graver

Installation. Kunstmuseet i Tønder (Pumpehuset), 2018


Installation. Open Air Stage, 2018 (detalje)


Video om FOLK TALES 2019